XLIV Sesja Rady Gminy Raszyn cz. 2

Rada Gminy Raszyn
Czas publikacji: 14 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 07:10:22
Liczba odtworzeń: 57
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Raszyn.
16:062. Stwierdzenie quorum.
16:103. Wnioski do porządku obrad.
16:124. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
16:135. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
17:256. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
17:327. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej
18:388. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej
18:429. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon ul. Godebskiego.
18:4910. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/401/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III
18:5411. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III – część I.
18:5612. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn.
18:5913. Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu publicznego w transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Raszyn.
19:0114. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Raszyn a m. st. Warszawa dotyczącego organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego.
19:1115. Uchwała w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego w roku 2021
19:2016. Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Pruszkowskiego.
19:2917. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogródków jordanowskich oraz terenu Parku gminnego w Raszynie im. Magdaleny Abakanowicz.
19:3318. Uchwała w sprawie pomnika przyrody.
21:5619. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok.
21:5720. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2021-2030.
22:0421. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XX/176/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
22:0522. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raszyn na rok szkolny 2021/2022.
22:0823. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”.
22:1424. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
23:3125. Sprawy różne.
23:3226. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
23:3327. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Raszyn - najnowsze transmisje z obrad

13 dni 2 godziny temu 62
14 dni 2 godziny temu 57
14 dni 5 godzin temu 58
113 dni 4 godziny temu 144
114 dni 3 godziny temu 144
140 dni 5 godzin temu 216
162 dni 2 godziny temu 202
187 dni 22 godziny temu 398
223 dni 23 godziny temu 375
260 dni 1 godzinę temu 446
Pokaż wszystkie transmisje