Sesja Rady w dniu środa, 29 września 2021

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 15 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 03:12:09
Liczba odtworzeń: 49
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:081.Otwarcie obrad sesji
10:152. Przedstawienie porządku obrad
10:413. Część informacyjna
10:424. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 25 sierpnia 2021 r.
11:285. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2032 (Druk nr 73/2021)
11:296. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Druk nr 74/2021)
12:087. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia do realizacji „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Tarnowskie Góry” (Druk nr 75/2021)
12:198.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie apelu o ujęcie w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok inwestycji budowy przystanków autobusowych, zlokalizowanych przy drodze powiatowej 3280 S ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach (Druk nr 87/2021)
12:259. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 3301S (fragment ul. Górniczej w Tarnowskich Górach) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych (Druk nr 76/2021)
12:2810. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy obciążając na czas oznaczony do 10 lat ograniczonym prawem rzeczowym – prawem użytkowania, nieruchomość położoną przy ulicy Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach (Druk nr 77/2021)
12:3311. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach (Druk nr 78/2021)
12:3612. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Okrężnej (Druk nr 79/2021)
12:3913. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach, stanowiącej część pasa drogowego publicznych dróg gminnych: ul. Tołstoja i ul. Liściastej (Druk nr 80/2021)
12:4214. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Kazimierza Zachnika w Tarnowskich Górach do kategorii publicznych dróg gminnych (Druk nr 81/2021)
12:4515. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry (Druk nr 82/2021)
12:4816. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Druk nr 83/2021)
12:4917. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (Druk nr 84/2021)
12:5518. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Rady Muzeum w Tarnowskich Górach (Druk nr 85/2021)
13:1519. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania komisji doraźnej dla opracowania projektu Statutu Gminy Tarnowskie Góry (Druk nr 86/2021)
13:1520. Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad