XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 29 września 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 216 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:38
Liczba odtworzeń: 231
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wręczenie gratulacji i podziękowań dla KGW Pieczyska za zdobycie 1 miejsca w województwie łódzkim w konkursie "Polska od Kuchni" i reprezentowanie Gminy Wieruszów.
4.Wręczenie gratulacji i podziękowań dla zespołu White Tigers za udany występ w programie "Mam Talent" oraz promocję Gminy Wieruszów.
5.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na 2021 rok,
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2021 - 2031,
3)w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Wieruszów,
4)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieruszowie na 2021 r.,
5)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wieruszowie oraz przedmiotu ich działania,
6)w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieruszów,
7)w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Wieruszowie oraz zamiaru zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Wieruszowie,
8)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej,
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
8.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad