XL Sesja Rady w dniu 28 września 2021

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 356 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 05:50:40
Liczba odtworzeń: 616
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:151.Otwarcie sesji.
10:032.Ustalenie porządku obrad.
10:053.Przyjęcie Protokołu Nr XXXIX/21 z obrad XXXIX sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 31 sierpnia 2021 r.
11:144.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11:315.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o.
11:446.Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 r.
12:027.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.
12:048.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.
12:189.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2022 rok.
12:2410.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski.
12:3611.Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Bielsk Podlaski w latach 2019-2020.
13:2012.Rozpatrzenie wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski dotyczącego kontroli realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
13:3313.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski i Gminą Orla
13:3814.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
14:5015.Sprawy różne.
14:5016.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Bielsk Podlaski - najnowsze transmisje z obrad

59 dni 19 godzin temu 244
77 dni 19 godzin temu 194
100 dni 16 godzin temu 276
137 dni 16 godzin temu 326
171 dni 20 godzin temu 348
207 dni 19 godzin temu 358
214 dni 19 godzin temu 329
232 dni 22 godziny temu 560
317 dni 21 godzin temu 636
Pokaż wszystkie transmisje