XXXIV Sesja Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 7 września 2020, godz. 08:00

Rada Miejska Góry Kalwarii
Czas publikacji: 108 dni temu
Długość nagrania: 00:19:14
Liczba odtworzeń: 122
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:551.Otwarcie XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
16:562. Przedstawienie porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
17:043. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020–2028.
17:094. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
17:095. Zamknięcie XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad