XL Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 29.09.2021 r.

Rada Miejska w Rzgowie
Czas publikacji: 316 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 05:59:13
Liczba odtworzeń: 662
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:131.Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
09:142. Stwierdzenie quorum.
09:143. Wybór Sekretarza obrad.
09:204. Przedstawienie porządku obrad.
09:215. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
09:406. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy Rzgów.
10:577. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Rzgowa.
11:038. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miejskiej.
11:079. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. (DRUK 1)
11:0910. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/378/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Rzgowie oraz nadania mu statutu. (DRUK 2)
11:1111. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu. (DRUK 3)
11:2012. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Rzgowie. (DRUK 4)
12:5813. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 5)
13:4614. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021. (DRUK 6)
13:5015.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę XXXII/290/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2021 roku. (DRUK 12)
13:5216. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Rzgów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. (DRUK 7)
13:5417. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie. (DRUK 8)
13:5718. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie. (DRUK 9)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie. (DRUK 10)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów. (DRUK 11)
15:0421. Komunikaty, sprawy różne.
15:0422. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
pokaż cały porządek obrad