XXXIV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 30 sierpnia 2021

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 479 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:09:35
Liczba odtworzeń: 618
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)projektu zmian „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice”;
2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice;
3)nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad