XXXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 30 sierpnia 2021

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 5 października 2021
Długość nagrania: 00:42:49
Liczba odtworzeń: 955
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice.
4.Wolne wnioski i informacje.
5.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad