XXXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 29 lipca 2021

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 5 października 2021
Długość nagrania: 00:32:36
Liczba odtworzeń: 906
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.
2)ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad