Sesja Rady w dniu czwartek, 31 października 2019

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 252 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 02:34:39
Liczba odtworzeń: 531
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie sesji,
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
09:063.Przyjęcie porządku obrad.
09:074.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
09:075.Interpelacje.
09:426.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
09:467.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele dotycząca analiz oświadczeń majątkowych złożonych w 2019 roku.
09:478.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorzele w roku szkolnym 2018/2019.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
09:49a)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032,
09:53b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
09:58c)emisji obligacji komunalnych,
10:13d)rozpatrzenia skargi nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na dyrektora szkoły,
e)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
10:49f)rozpatrzenia skargi nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na dyrektora szkoły.
11:11g)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,
11:13h)wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
11:15i)wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie Gminie Jednorożec odcinka drogi gminnej Nr 320125W Chorzele – Pruskołęka - Żelazna,
11:16j)zmiany Uchwały Nr 47/VII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele,
11:19k)stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie
11:20l)stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zarębach,
11:21m)stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach,
11:22n)stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Wielkiej,
10.Zapytania i wolne wnioski.
11:3511.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Chorzelach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje