XXIX Sesja Rady w dniu czwartek, 16 września 2021

Rada Miejska w Supraślu
Czas publikacji: 55 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:03:02
Liczba odtworzeń: 100
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

19:081. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
20:122. Rozpatrzenie projektów uchwał :
19:36a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
19:39b) w sprawie zmiany wpf na 2021 r.
19:42c)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. kwoty 245,00 zł)
19:43d)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. kwoty 853,62 zł)
19:45e)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. kwoty 2 470,00 zł)
19:48f)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu,
19:51g)w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Grabówce,
19:53h)w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ogrodniczki (ul.Sasanki),
19:54i)w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciasne (ul.Jaworowa),
19:55j)w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Karakule (ul.Rajska),
19:57k)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl,
19:59l)w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Supraśl.
20:12m)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym Sowlany (północno-zachodnia część wsi Sowlany)
20:273. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
20:344. Interpelacje i zapytania radnych.
20:355.Przyjęcie protokołów :
20:34a)z XXVII sesji Rady Miejskiej,
20:35b)z XXVIII sesji Rady Miejskiej
20:556. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.
20:577. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.
22:028. Wolne wnioski i informacje.
22:029. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad