XV Sesja Rady Miasta - 24 października 2019 cz. 1

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 204 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:57:54
Liczba odtworzeń: 245
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:141.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:142.Ustalenie porządku dziennego obrad.
09:143.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
09:154.Powołanie Komisji Uchwał.
09:495.Wnioski obywatelskie.
6.Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:
10:01a)przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
10:01b)powołanie Komisji Skrutacyjnej;
10:01c)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 188/19 z dnia 08.10.2019 r.);
11:30d)przeprowadzenie głosowania;
11:32e)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 189/19 z dnia 08.10.2019 r.);
11:33f)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 190/19 z dnia 08.10.2019 r.);
11:35g)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 191/19 z dnia 08.10.2019 r.).
11:377.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 192/19 z dnia 10.10.2019 r.).
11:408.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 193/19 z dnia 10.10.2019 r.).
11:439.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 194/19 z dnia 10.10.2019 r.).
11:4610.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 195/19 z dnia 10.10.2019 r.).
12:5011.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 209/19 z dnia 15.10.2019 r.).
12:5412.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 214/19 z dnia 16.10.2019 r.).
12:5513.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 215/19 z dnia 16.10.2019 r.).
12:57a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 216/19 z dnia 18.10.2019 r.).
12:58b)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.(druk nr 217/19 z dnia 18.10.2019 r.).
12:5914.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 203/19 z dnia 14.10.2019 r.).
14:0615.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola” (druk nr 205/19 z dnia 14.10.2019 r.).
14:0716.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 204/19 z dnia 14.10.2019 r.).
14:0917.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 196/19 z dnia 11.10.2019 r.).
14:1018.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 197/19 z dnia 11.10.2019 r.).
14:1119.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 198/19 z dnia 11.10.2019 r.).
14:1320.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 199/19 z dnia 11.10.2019 r.).
14:1421.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 200/19 z dnia 11.10.2019 r.).
14:1522.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 211/19 z dnia 15.10.2019 r.).
14:1723.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Zduńska Wola a właścicielami nieruchomości zamiennej (druk nr 206/19 z dnia 14.10.2019 r.).
15:5324.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 212/19 z dnia 16.10.2019 r.).
15:5425.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 210/19 z dnia 15.10.2019 r.).
18:19a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli (druk nr 218/19 z dnia 18.10.2019 r.).
18:3226.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (druk nr 201/19 z dnia 11.10.2019 r.).
18:3327.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego „Kępina” w Zduńskiej Woli oraz terenu przyległego do zbiornika (druk nr 213/19 z dnia 16.10.2019 r.).
18:3428.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 (druk nr 208/19 z dnia 14.10.2019 r.).
18:3629.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Zduńska Wola na kalendarzu na rok 2020 (druk nr 207/19 z dnia 14.10.2019 r.).
18:3730.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 202/19 z dnia 11.10.2019 r.).
18:5231.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
19:4032.Sprawy różne.
19:4533.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19:4634.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Zduńska Wola - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje