XLI sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 30.09.2021 godz. 13:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 58 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:11:17
Liczba odtworzeń: 330
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie Sesji.
13:062.Przedstawienie porządku obrad Sesji.
13:073.Przyjęcie protokołu z XL (40) Sesji.
13:084.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:145.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:176.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
13:257.Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 roku w Powiecie Gołdapskim.
13:448.Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
13:449.Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
10.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
13:47a)przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2022.
13:50b)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
13:52c)zmian budżetu powiatu w roku 2021.
13:5211.Interpelacje Radnych.
13:5512.Zapytania Radnych.
13:5613.Wnioski i oświadczenia Radnych.
13:5614.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
13:5615.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
15:1616.Sprawy różne.
15:1617.Wolne wnioski.
15:1618.Głos wolny.
15:1619.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad