XL sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 30 września 2021 r. o godz. 10.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 61 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 02:29:30
Liczba odtworzeń: 350
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:121.Otwarcie obrad XL sesji i stwierdzenie kworum.
10:122. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
10:133. Przyjęcie porządku obrad.
10:144. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10:155. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stryków (XL_377_2021).
10:166. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2020 -2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027" (XL_378_2021).
10:197. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XL_379_2021).
10:228. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XL_380_2021).
10:239. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (XL_381_2021).
10:2410. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 maja 2021 r.
10:2511. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2021 r.
10:3712. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
10:4013. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
12:1114. Sprawy różne.
12:2815. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
12:2816. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad