Sesja Rady w dniu czwartek, 30 września 2021

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 58 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:27:48
Liczba odtworzeń: 304
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:532.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:563.Przyjęcie protokołu z sesji.
12:194.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:221)przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
12:262)zmiany uchwały Nr 172/XXIV/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gąbin, Nowe Grabie, Dobrzyków, Karolew, Grabie Polskie, Górki, Lipińskie, Stary Kamień, Borki, Koszelew, Piaski, Czermno.
12:303)przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta i Gminy Gąbin
12:334)udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Płockiego
12:375)zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2021-2031.
12:476)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2021 rok.
14:126.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje