Sesja Rady w dniu czwartek, 30 września 2021

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 113 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:52:16
Liczba odtworzeń: 396
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXVII Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. /DRUK NR 3/
10:424.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych. /DRUK NR 2/
11:565.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych, dla których Miasto Bełchatów jest jedynym lub większościowym udziałowcem, za rok obrachunkowy 2020. / DRUK NR 4/
12:356.Przedstawienie następujacych informacji: /DRUK NR 1/
a)Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2021 roku;
b)Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.
c)Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2021 roku.
12:407.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 5/+ autopoprawka
12:468.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok. / DRUK NR 6/+ autopoprawka
13:129.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji
b)Informacja nt. prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030”. /DRUK NR 7/
10.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
11.Sprawy różne.
13:5012.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad