XXXII Sesja Rady Gminy Goleszów - 29 września 2021 r.

Rada Gminy Goleszów
Czas publikacji: 116 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:42:35
Liczba odtworzeń: 154
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Goleszów.
15:022. Stwierdzenie prawomocności obrad.
15:073. Zmiany w porządku obrad.
15:074. Informacja dotycząca protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Goleszów.
15:165. Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
15:246. Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami.
15:267. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2021 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.
8. Podjęcie uchwał:
15:291)Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.81.2021)
15:302)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2021 rok (projekt nr SA.0006.82.2021)
3)Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.63.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Goleszów (projekt nr SA.0006.80.2021)
15:334)Uchwała w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki (projekt nr SA.0006.83.2021)
15:355)Uchwała w sprawie utworzenia Klubu "Senior +" w Cisownicy (projekt nr SA.0006.84.2021)
15:376)Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.18.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Gminie Goleszów (projekt nr SA.0006.85.2021)
15:397)Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.23.2021 Rady Gminy Goleszów z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Dzięgielowie (projekt nr SA.0006.86.2021)
15:418)Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości (projekt nr SA.0006.87.2021)
15:429.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
15:4210.Pytania w sprawach bieżących.
15:4211.Wolne wnioski.
15:4312.Zamknięcie XXXII sesji Rady Gminy Goleszów.
pokaż cały porządek obrad