Sesja Rady w dniu środa, 29 września 2021

Rada Powiatu Mikołowskiego
Czas publikacji: 116 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:51
Liczba odtworzeń: 177
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. 3. Współpraca i działania wspierające dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu.
1) Informacja Zarządu Powiatu na temat współpracy i działań wspierających dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu,
2) Prezentacja działalności stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju,
3) Prezentacja Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032 roku - druk nr 202;
2) zmiany budżetu - druk nr 203;
3) wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco przez Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. – druk 204.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu
6. Informacje Starosty,
7. Informacje Przewodniczącej Rady,
8. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytanie radnych,
9. Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Mikołowskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje