XXXIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2021

Rada Miasta Gdyni
Czas publikacji: 26 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:25:30
Liczba odtworzeń: 110
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:131.Otwarcie sesji Rady Miasta,
12:132.Przyjęcie porządku obrad,
12:293.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta,
12:304.Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Chylonia,
5.Projekty uchwał w sprawach:
12:551.Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie Metropolii Trójmiejskiej
13:082.Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie Drogi Czerwonej
13:363.zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
13:394.ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli gdyńskich samorządowych placówek oświatowych,
13:455.zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołachi placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”.
13:506.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”,
13:527.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022”,
13:538.zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni.
14:189.ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Radomskiej w Gdyni,
14:1910.ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Łebskiej w Gdyni
14:2111.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej,
14:2312.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej
14:2413.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego,
14:2614.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pontonowej,
14:3215.wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej,
14:3416.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Turkusowej,
14:3617.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga,
14:3818.wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1B usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 40 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej oraz gruncie
14:4019.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osoby fizycznej (Kacze Buki),
14:4320.uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
14:4621.zmieniająca uchwałę sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki oraz nadania jej statutu
14:5322.skarg KS na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
14:5523.wniosków KS na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
14:5924.skarg AP na działalność Kierownika Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Gdyni
15:0325.wniosku AP na działalność Kierownika Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Gdyni
15:0626.wniosku Inicjatywy Obywatelskiej
15:1427.zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni (odwołanie)
15:1428.zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni (powołanie)
15:1329.zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni (odwołanie)
15:1430.zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni (powołanie)
15:1331.zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni. (odwołanie)
15:1432.zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni. (powołanie)
15:176.Sprawozdanie z prac Komisji Sportu
15:177.Interpelacje,
15:208.Informacje.
15:209.Wolne wnioski.
15:2110.Ustalenie terminu następnej sesji.
15:2111.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad