XXXIV Sesja Rady Gminy Konopiska w dniu wtorek, 28 września 2021 - część 1

Rada Gminy Konopiska
Czas publikacji: 232 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:07:30
Liczba odtworzeń: 324
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy Konopiska.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia drogi z użytkowania
6.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV" w kwocie 450.000,00 zł.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022 , na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907" w kwocie 55.000,00 zł.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022 , na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II" w kwocie 800.000,00 zł.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w kwocie 3.765.000,00 zł, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)", w tym w roku 2023 715.000,00 zł i w roku 2024 3.050.000,00 zł.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II".
15.Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
16.Sprawy różne i zapytania.
17.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad