Sesja Rady w dniu wtorek, 29 października 2019

Rada Powiatu Sulęcińskiego
Czas publikacji: 205 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:56:57
Liczba odtworzeń: 205
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie obrad.
14:112.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
14:143.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
14:314.Informacja z działalności Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w okresie międzysesyjnym.
14:335.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
14:366.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sulęcińskiego na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
14:377.Informacja Starosty Sulęcińskiego na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
15:038.Podjęcie uchwał:
14:52a)w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie;
14:53b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęcin;
14:54c)w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2020;
14:55d)w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu sulęcińskiego;
14:56e)w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie za lata obrotowe 2019, 2020;
14:57f)w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do prac w komisji konkursowej mającej wyłonić Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie;
14:58g)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2019-2030;
14:58h)w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
15:00i)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
15:03j)w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
15:049.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Sulęcińskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje