Sesja Rady w dniu poniedziałek, 27 września 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 63 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:21:04
Liczba odtworzeń: 94
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie sesji.
15:072.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:073.Interpelacje i zapytania.
15:104.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:105.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:146.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Perzów na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
15:187.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Gminy Perzów
15:288.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Perzów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
15:339.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”
15:3910.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
16:0311.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
16:1112.Przyjęcie Apelu Rady Gminy Perzów o podjęcie prac związanych z zabezpieczeniem przejazdów kolejowych linii 181 relacji Nowe Herby – Oleśnica.
16:2213.Wolne głosy i wnioski.
16:2214.Zakończenie XXX Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad