Sesja Rady w dniu czwartek, 31 października 2019

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 118 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:34:35
Liczba odtworzeń: 348
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:081.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
09:392.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
10:163.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10:464.Gratulacje dla mieszkanek Gminy Nowe Miasto Lubawskie za osiągnięcia sportowe.
10:585.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10:596.Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034.
11:007.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
11:028.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11:269.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.
11:2710.Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
11:2911.Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11:3012.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
11:3113.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian.
11:3314.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowe Miasto Lubawskie a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na dokonywaniu remontów, modernizacji i odbudowy pomnika poświęconego ofiarom II wojny światowej.
11:3415.Uchwała w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
11:4116.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11:4117.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje