XI Sesja Rady w dniu czwartek, 31 października 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 446 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:46:36
Liczba odtworzeń: 636
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 - 2033;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
3) w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2019r. Nr PN.4131.372.2019;
4) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
5) w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/294/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołajki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
6) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Mikołajki;
7)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 12/1, Prawdowo;
8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 46/41 Prawdowo;
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 365/68, ul. Czapla, Mikołajki;
10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 51/2, Woźnice;
11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
12)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 39/11, ul. Mrągowska, Mikołajki;
13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 55/7 ul. Okrężna, Mikołajki;
14) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71ul. Ptasia, Mikołajki;
15)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 27/8, Woźnice;
16) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 40/2, Woźnice;
17) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 41/2, Woźnice;
18) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 225/1, ul. Kościuszki, Mikołajki;
19) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 214/87, ul. Kolejowa, Mikołajki;
20)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 172/35, ul. Kolejowa, Mikołajki;
21) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 349/14 i 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
22) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 349/14 i 350/30, ul. Ptasia, Mikołajki;
23) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
24) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 81/58, ul. Jeziorna, Mikołajki;
25) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 349/14 i 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
26) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 206/20, ul. Kowalska, Mikołajki;
27) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 162, Tałty;
28) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 172/21, ul. Kolejowa, Mikołajki;
29) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 349/14 i 350/30, ul. Ptasia, Mikołajki;
30) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
31) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 172/8 i 172/28, ul. Kolejowa, Mikołajki;
32) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – ul. Warszawska 30/5;
33) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – Stawek 3/2;
34) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości zabudowanej o powierzchni całkowitej 154 m2, położonej w obrębie Olszewo, stanowiącej własność Gminy Mikołajki;
35)w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 10.50 m2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, przy ul. Kolejowej 7, stanowiących własność Gminy Mikołajki.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad