Sesja nadzwyczajna Nr XVII/19 Rady Gminy Świerklaniec w dniu 21 października 2019

Rada Gminy Świerklaniec
Czas publikacji: 209 dni temu
Długość nagrania: 00:05:46
Liczba odtworzeń: 247
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:011.Otwarcie sesji.
17:022.Przedstawienie porządku obrad.
17:033.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 153 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Świerklaniec.
17:044.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 154 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
17:055.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 155 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037.
17:066.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad