Sesja Nr XVIII/19 Rady Gminy Świerklaniec w dniu 28 października 2019

Rada Gminy Świerklaniec
Czas publikacji: 119 dni temu
Długość nagrania: 02:47:08
Liczba odtworzeń: 172
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie sesji.
15:132.Przedstawienie porządku obrad.
15:153.Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Świerklaniec w roku szkolnym 2018/2019
17:124.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 156 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
17:285.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 166 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
17:306.Rozpatrzenia projektu uchwały nr 157 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Tarnowskie Góry przez Gminę Świerklaniec zadania z zakresu pomocy społecznej.
17:337.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 158 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/436/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości i rodzaju nagród Gminy Świerklaniec dla sportowców za wysokie wyniki sportowe.
17:348.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 159 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:409.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 163 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:4210.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 161 w sprawie nadania nazwy ulica „Frezji” w sołectwie Nakło Śląskie.
17:4311.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 162 w sprawie nadania nazwy ulica „Łąkowa” w sołectwie Świerklaniec.
17:4512.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 164 w sprawie przekazania wniosku Wójtowi Gminy Świerklaniec zgodnie z właściwością.
17:4713.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 165 w sprawie stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu.
17:4814.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
17:4915.Przyjęcie protokołu z sesji uroczystej w dniu 23.09.2019 r. oraz sesji w dniu 30.09.2019 r.
17:4916.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
17:5017.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
17:5218.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17:5219.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad