XIV Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 października 2019

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 158 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:48:22
Liczba odtworzeń: 206
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Otwarcie i stwierdzenie quorum .
14:102. Ustalenie porządku obrad.
14:103. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji .
14:114.Informacja o stanie realziacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Iława w roku szkolnym 2017-2018
14:135. Podjęcie uchwały ws. zmian w WPF miasta na lata 2019-2029
14:146.Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie miasta na 2019 rok
14:157.Podjęcie uchwały ws. udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego w Iławie, na wykonanie instalacji monitoringu i alarmu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku Kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Iławie przy ulicy Kościelnej 1 w Iławie
14:338.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
14:349.Podjęcie uchwały ws.określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
14:5510.Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gen. Maczka
14:5711.Podjęcie uchwały ws. zbycia udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego
15:0512.Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia wniosku mieszkańców ul. Jagiełły
15:3513. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
15:5014. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie zart.24 ust.3-7 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
15:5115. Wnioski mieszkańców Iławy.
15:5616. Komunikaty i oświadczenia.
15:5617. Zamknięcie obrad XIV Sesji.
pokaż cały porządek obrad