XIII Sesja Rady w dniu środa, 30 października 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 284 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:51:49
Liczba odtworzeń: 410
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzednich Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nagradowice, gm. Kleszczewo
6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic Sołectw Komorniki, Krzyżowniki i Śródka
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
10.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2027.
11.Działalność żłobka „Gawroszek” w Gowarzewie
12.Sprawozdanie z Akcji Lato.
13.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kleszczewo w roku szkolnym 2018/2019.
14.Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
15.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
16.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
17.Zapytania i wolne wnioski.
18.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad