XXX sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 września 2021 godz.15.00

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 67 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:59:55
Liczba odtworzeń: 158
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:431.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:432.Przedstawienie porządku obrad.
15:433.Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji z dnia 29 czerwca 2021 r.
15:434.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:435.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
15:436.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:447.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021 – 2026.
15:468.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2021.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15:4610.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sposobu ustalania cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Sportu.
15:4811.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Pawłowice uprawnienia w zakresie określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
15:4812.Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania stypendium dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice.
15:4913.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących konkursów dla uczniów.
15:5114.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
16:0015.Wolne głosy i wnioski.
16:0016.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad