Sesja Rady w dniu 14 września 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 380 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:52:27
Liczba odtworzeń: 574
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:062.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:093.Ślubowanie radnego.
15:104.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych, ustalenia przedmiotu działania oraz składów liczbowych i osobowych tych Komisji.
15:125.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Master – Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.
15:136.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łaziska Górne za rok szkolny 2020/2021.
15:137.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za I-sze półrocze 2021 r.
15:178.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/265/20 z dnia 22 grudnia 2020.
15:179.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021.
15:1810.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXVI/264/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:2011.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na realizację "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus" - mieszkańców Łazisk Górnych.
15:2112.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
15:2213.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji Miasta Łaziska Górne do zmian klimatu do roku 2030.
15:2414.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych.
15:2715.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych.
15:3216.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
15:5317.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:5318.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

22 dni 23 godziny temu 127
79 dni 23 godziny temu 212
100 dni 23 godziny temu 200
128 dni 21 godzin temu 220
156 dni 19 godzin temu 390
289 dni 23 godziny temu 539
310 dni 23 godziny temu 782
380 dni 23 godziny temu 574
395 dni 17 godzin temu 539
Pokaż wszystkie transmisje