Sesja Rady w dniu 14 września 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 42 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:52:27
Liczba odtworzeń: 125
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:062.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:093.Ślubowanie radnego.
15:104.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych, ustalenia przedmiotu działania oraz składów liczbowych i osobowych tych Komisji.
15:125.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Master – Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.
15:136.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łaziska Górne za rok szkolny 2020/2021.
15:137.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za I-sze półrocze 2021 r.
15:178.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/265/20 z dnia 22 grudnia 2020.
15:179.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021.
15:1810.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXVI/264/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:2011.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na realizację "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus" - mieszkańców Łazisk Górnych.
15:2112.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
15:2213.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji Miasta Łaziska Górne do zmian klimatu do roku 2030.
15:2414.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych.
15:2715.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych.
15:3216.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
15:5317.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:5318.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje