XXIX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 14 września 2021 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 6 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:01:49
Liczba odtworzeń: 42
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RM,
d)sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
2.Projekty uchwał:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026,
c)w sprawie wprowadzenia zmian w w uchwale,
d)w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lipna,
e)w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna.
3.Sprawy różne i komunikaty.
4.Zakończenie obrad XXIX sesji RM.
pokaż cały porządek obrad