Sesja Rady w dniu wtorek, 14 września 2021

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Czas publikacji: 78 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:01:50
Liczba odtworzeń: 337
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
IIPrzedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
IIIRozpatrzenie projektów uchwał:
1.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.
IVSprawy bieżące.
VZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje