Sesja Rady w dniu środa, 25 sierpnia 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 379 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:50:59
Liczba odtworzeń: 659
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:151.Otwarcie sesji.
14:172.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:183.Interpelacje i zapytania.
14:264.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
14:265.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
14:286.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów.
14:327.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Perzów.
14:408.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Gminy Perzów.
14:459.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
15:0010.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
15:0411.Wolne głosy i wnioski.
15:0412.Zakończenie XXIX Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad