XXXII Sesja Rady Gminy w Waśniowie (Sesja nadzwyczajna) - 13.09.2021r.

Rada Gminy Waśniów
Czas publikacji: 7 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:09:20
Liczba odtworzeń: 1748
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum
14:062. Stwierdzenie prawomocności obrad
14:083. Przyjęcie porządku obrad
14:134. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waśniów do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
14:145. Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad