XLVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 8 września 2021

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 131 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 05:02:39
Liczba odtworzeń: 437
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie sesji.
09:172. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
09:173. Przedstawienie protokołu z:
09:171) XLIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021r.,
09:172) XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2021r.
09:464. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
09:505. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
10:146. Podjęcie uchwał:
10:531) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
10:542) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
11:393) w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia ich zbywania, nabywania i wykupu,
12:214) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
12:225) w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2036,
12:236) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/87/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”,
12:237) w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej,
12:248) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
12:249) w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia,
12:2610) w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
12:2711) w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
14:077. Sprawy różne.
14:078. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad