Sesja Rady w dniu środa, 25 sierpnia 2021 Cz.1

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 290 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:48:12
Liczba odtworzeń: 359
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:101.Otwarcie obrad sesji.
10:102. Przedstawienie porządku obrad.
10:373. Część informacyjna.
11:114. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 23 czerwca 2021 r., oraz w dniu 30 czerwca 2021 r.
11:385. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2032 (Druk nr 62/2021)
11:396. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Druk nr 63/2021)
11:427. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Druk nr 64/2021)
11:568. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry (Druk nr 65/2021)
11:599. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały, w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Tarnowskie Góry jest organem prowadzącym, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Druk nr 66/2021)
12:0210. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry (Druk nr 67/2021)
12:0511. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (Druk nr 68/2021)
12:0712. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany w Statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach (Druk nr 69/2021)
12:1113. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach (Druk nr 70/2021)
12:1414. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Druk nr 71/2021)
12:2215. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach (Druk nr 72/2021)
12:2616. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2021 roku.
13:3517. Informacja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.
13:3518. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje