XXXIX sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 9 września 2021 r. godz. 9:00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 342 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 10:30:52
Liczba odtworzeń: 701
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
09:042.Przyjęcie porządku obrad.
18:243.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa – część A.
19:064.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Bratoszewice.
19:085.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Bratoszewice i Wola Błędowa.
19:106.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków.
19:117.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.
19:258.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.
19:289.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030.
19:2910.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad