Sesja Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr LVI w dniu 9 września 2021, godz. 14:30

Rada Miejska Góry Kalwarii
Czas publikacji: 136 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:26:04
Liczba odtworzeń: 159
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:331.Otwarcie LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
14:342. Przedstawienie porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
14:533. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 4/38 i 4/41, położonych w mieście Góra Kalwaria, w obrębie 3-01.
14:544. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2021 – 2028.
14:565. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
14:566. Zamknięcie LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad