XXXI Sesja Rady Powiatu Słupskiego - 31.08.2021

Rada Powiatu Słupskiego
Czas publikacji: 346 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:46:55
Liczba odtworzeń: 386
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie protokołów XXIX i XXX sesji.
4.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Powiatu Słupskiego.
5.Sprawozdania z działalności Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie za 2020 rok:
1.nadzór wodny z Bytowa,
2.nadzór wodny ze Sławna,
3.nadzór wodny z Lęborka,
4.nadzór wodny z Miastka,
5.nadzór wodny ze Słupska.
6.Podjęcie uchwał :
1.w sprawie przyjęcia ,,Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2025”,
2.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/252/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r.”
4.w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kępice oraz Gminą Damnica dotyczącego zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej,
5.w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na ,,Wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno”,
6.w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo”,
7.w sprawie zmiany uchwały nr XXII/211/202 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica prowadzenia zadania publicznego Powiatu Słupskiego,
8.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
9.zmieniająca uchwałę Nr XXV/244/2021 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych,
10.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 r,
11.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
7.Wnioski i oświadczenia radnych.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad