Sesja Rady w dniu 29 października 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 760 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:54:04
Liczba odtworzeń: 770
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:012.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:023.Informacja n/t zaawansowania inwestycji miejskich o wartości powyżej 100.000 zł na okres 8 m-cy 2019 r. - zakres rzeczowy (nie dotyczy kanalizacji sanitarnej); plany inwestycyjne na najbliższe 4 lata.
15:164.Prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu przed Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych.
15:225.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:226.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:267.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
15:298.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/394/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Łaziska Górne.
15:359.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne i udzielenie bonifikaty.
15:3710.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XLI/543/10 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Łaziska Górne oraz udzielania bonifikaty przy ich zbywaniu.
15:4111.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/423/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne, zmienionej uchwałą nr XXXV/455/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009 r. w sprawie prowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/423/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne.
15:4312.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Łaziskach Górnych.
15:4713.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania.
15:4814.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
16:3615.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
16:4016.Informacja o złożonych świadczeniach majątkowych na początku kadencji oraz za 2018 r.
16:4317.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:5318.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:5419.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

88 dni 22 godziny temu 135
117 dni 3 godziny temu 162
159 dni 20 godzin temu 209
186 dni 5 godzin temu 234
214 dni 5 godzin temu 258
249 dni 5 godzin temu 316
262 dni 5 godzin temu 339
277 dni 4 godziny temu 325
305 dni 5 godzin temu 375
Pokaż wszystkie transmisje