Sesja Rady w dniu 31 sierpnia 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 57 dni temu
Długość nagrania: 00:27:22
Liczba odtworzeń: 104
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:052.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
14:203.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/265/20 z dnia 22 grudnia 2020 r..
14:204.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021.
14:215.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/264/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
14:276.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
14:277.Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje