XXXI Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 31 sierpnia 2021

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 146 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:16:42
Liczba odtworzeń: 254
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
09:03a)Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
09:04b)Przyjęcie porządku obrad
09:05c)Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 29 czerwca 2021r.
2.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
09:42a)Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej ogródków, położonych w Sławnie pomiędzy ul. Gdańską a Parkiem im. Polskiej Organizacji Wojskowej
09:53b)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Sławno oraz urzędników działających z upoważnienia Burmistrza
09:56c)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2021 rok
09:59d)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2021-2034
10:01e)Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Sławno
10:024.Informacja dyrektorów szkół miejskich w Sławnie o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022
10:025.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
10:036.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w II kwartale 2021r.
10:037.Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za II kwartał 2021r.
10:188.Wnioski radnych
10:189.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad