Sesja Rady w dniu środa, 25 sierpnia 2021

Rada Powiatu Mikołowskiego
Czas publikacji: 150 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:04:27
Liczba odtworzeń: 182
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:092.Przyjęcie porządku obrad.
16:333. Działania Powiatu z obszaru edukacji zdrowotnej, zapobiegania narkomanii i przestępczości:
16:261)Prezentacja przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na temat skali problemu narkomanii i przestępczości wśród młodzieży powiatu.
16:332)Prezentacja programów edukacyjnych z zakresu tematyki zdrowotnej realizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.
16:524. Podjęcie uchwał w sprawach:
16:461)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032 roku - druk nr 197;
16:472) zmiany budżetu - druk nr 198;
16:493)zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2021 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2021– druk nr 199;
16:504)zaopiniowanie zamiaru zbycia nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza 150.000 zł – druk nr 200;
16:515)przyznania pierwszeństwa zakupu nieruchomości w Orzeszu przy ul. Bukowina 4 – druk nr 201;
16:525.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
17:026.Informacje Starosty.
17:037.Informacje Przewodniczącej Rady.
17:048.Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytanie radnych.
17:049.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Mikołowskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje