XL sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 26.08.2021 godz. 13:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 26 sierpnia 2021
Długość nagrania: 01:27:09
Liczba odtworzeń: 1412
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:051.Otwarcie Sesji.
13:072.Przedstawienie porządku obrad.
13:093.Przyjęcie protokołu z XXXIX (39) Sesji.
13:094.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:195.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:236.Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
13:267.Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2021 roku.
13:358.Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
13:38a)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.
13:52b)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim.
13:55c)przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności ( droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”.
13:58d)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
14:05e)zmian budżetu powiatu w roku 2021.
14:08f)odwołania Zarządu Powiatu w Gołdapi z powodu nieudzielenia wotum zaufania.
14:12g)przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi
14:24h)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
14:2410.Interpelacje Radnych.
14:2411.Zapytania Radnych.
14:2612.Wnioski i oświadczenia Radnych.
14:2613.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
14:2814.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
14:2915.Sprawy różne.
14:2916.Wolne wnioski.
14:3017.Głos wolny.
14:3018.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad