XXVIII Sesja Rady w dniu środa, 11 sierpnia 2021

Rada Miejska w Supraślu
Czas publikacji: 94 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:11:36
Liczba odtworzeń: 135
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

19:261. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
21:112. Rozpatrzenie projektów uchwał :
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
b) w sprawie zmiany wpf na 2021 r.
c)w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
d)w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
21:113. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad