XXXV Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik - 25.8.2021

Rada Miasta i Gminy Kórnik
Czas publikacji: 61 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 06:17:02
Liczba odtworzeń: 203
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:451.CZĘŚĆ I - Robocza .Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.Wybór sekretarza obrad.
08:583.Wręczenie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów, kończących naukę w szkołach na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
09:004.Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
09:055.Złożenie ślubowania przez radną elektkę Krystynę Janicką.
09:446.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
09:467.Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:
a)z wykonania przetargów,
b)z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
d)z prac Komisji Bezpieczeństwa.
10:018.Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
9.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
10:04a)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
10:05b)przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik przyjętego uchwałą nr VI/47/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 lutego 2019 r.,
10:12c)powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik oraz nadania jej statutu,
10:14d)nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki,
10:16e)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gmina Kórnik – etap II,
10:17f)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi powiatowej nr 2472P, naprzeciwko osiedla nadwarciańskiego w obrębie geodezyjnym Czmoniec, gmina Kórnik,
10:18g)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik,
10:19h)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik,
i)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dachowa w rejonie ulicy Poznańskiej i Srebrnej, gmina Kórnik,
10:22j)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od linii kolejowej i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 434 – ulicy Dworcowej, obejmującego części obrębów: Dziećmierowo, Borówiec, Dachowa i Szczodrzykowo, gmina Kórnik,
10:31k)Apelu Rady MiG Kórnik dotyczącego "Szkółek Kórnickich",
10:33l)udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący postępowania administracyjnego – wydania decyzji o warunkach zabudowy,
10:34m)przekazania wniosku mieszkańców ul. Pogodnej i części ul. Szafirowej w Robakowie.
10:4410.Interpelacje.
10:5611.Zapytania.
11:0112.Wnioski radnych.
11:0313.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13:5014.CZĘŚĆ II - Podsumowanie 30-lecia działalności samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kórnickich samorządowców.
13:5015.Wystąpienia gości.
14:5016.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
14:5017.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad