XI Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu czwartek, 24 października 2019

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 491 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 03:31:59
Liczba odtworzeń: 692
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy Wieliszew.
13:182.Przyjęcie porządku obrad sesji.
13:183.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r.
13:374.Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
13:405.Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
13:406.Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
14:577.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wieliszew w roku szkolnym 2018/2019.
15:298.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
15:329.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/114/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup samochodu dostawczego dla Gminy Wieliszew.
15:3310.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
15:4511.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2019 rok.
15:4712.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Legionowie.
16:0713.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Legionowie na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
16:1614.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łajskach Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew oraz zmiany statutu Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
16:4715.Wolne wnioski i informacje.
16:4716.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad