Sesja Rady w dniu poniedziałek, 9 sierpnia 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 348 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:21:24
Liczba odtworzeń: 471
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok
6.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
14:527.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje