XV Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 25 października 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 126 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 02:46:48
Liczba odtworzeń: 280
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:121.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej.
12:132. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej.
12:203. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:274. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
13:175. Sprawy samorządowe.
13:326. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
13:337. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
13:348. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych na 2020 rok.
13:399.Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska.
13:4310.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 roku.
14:0011. Informacja dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach.
14:3912.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w roku szkolnym 2018/2019.
14:4613. Informacja o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
14:5114. Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miejskiej za III kwartał 2019 r.
14:5115. Wolne wnioski.
14:5216. Komunikaty organów Gminy.
14:5217. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad