[KADENCJA 2018-2023] XVIII Sesja Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, 24 październik 2019

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Czas publikacji: 337 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:43:59
Liczba odtworzeń: 349
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:411.Otwarcie sesji.
16:422. Stwierdzenie kworum.
16:423. Wnioski w sprawie porządku obrad.
16:474. (Druk Nr 186) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
16:585. (Druk Nr 187) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
17:176. (Druk Nr 183) Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
17:207. (Druk Nr 184) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
17:348. (Druk Nr 185) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
18:279. (Druk Nr 179) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część VI.
18:3110. (Druk Nr 180) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011 – część I.
18:4011. (Druk Nr 181) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej – obszar I.
18:4112. Interpelacje i zapytania radnych.
19:0713. Wolne wnioski.
19:1214. Informacja z pracy Burmistrza.
19:1515. Sprawy organizacyjne.
19:1516. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad